Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

KONTAKT

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Agnieszka Sepioło, ul. Ogrodowa 28/30 lok. 323, 00-896 Warszawa.
Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w wysłanej wiadomości mailowej bądź w następnej kolejności w celu udzielenia pomocy prawnej  (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie bądź udzielić Państwu pomocy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Sepioło

ul. Ogrodowa 28/30 lok. 323, 00-896 Warszawa

e-mail: agnieszka.sepiolo@adwokatura.pl

tel: 660-454-168