Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

PRAWO AUTORSKIE

Kancelaria zajmuje się następującymi zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego: 

reprezentacja Klientów w sporach związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, czy też praw pokrewnych;

  • obrót prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi w tym sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego - m.in. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych czy umowy licencyjnej;
  • zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem publicznym czy osobistym, w tym z plagiatem.