Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie prawa cywilnego. Prowadzi zarówno negocjacje na etapie przedsądowym, jak i zajmuje się reprezentacją Klienta przed sądami wszystkich instancji. 


Kancelaria doradza w szczególności w takich sprawach jak:

  • sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych
  • prawo spadkowe: dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sporządzanie testamentów, również w zakresie możliwości dziedziczenia przez osoby pozostające w związkach partnerskich jednopłciowych bądź w konkubinacie;
  • prawo rzeczowe: sprawy o przywrócenie naruszonego posiadania oraz sprawy z zakresu ochrony własności, służebności w tym służebność przesyłu i spory z przedsiębiorstwami - właścicielami słupów wysokiego napięcia oraz innych urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomości Klienta, spory z deweloperami, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy dotyczące ksiąg wieczystych;
  • prawo zobowiązań: sporządzanie i opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych, spory z zakresu wykładni treści oświadczeń woli, spory z zakresu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy,
  • sprawy z zakresu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.