Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

PRAWO KARNE, W TYM KARNO-SKARBOWE

W zakresie prawa karnego Kancelaria zajmuje się pełnieniem funkcji obrońcy w postępowaniu karnym, wykroczeniowym oraz postępowaniu karno-skarbowym w toku całego postępowania, od momentu jego wszczęcia poprzez całe postępowanie przygotowawcze jak również potem przed sądami wszystkich instancji.