Sprawnie. Profesjonalnie. Bezpiecznie

PRAWO PRACY

Kancelaria doradza kompleksowo w sprawach związanych z zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy, jak również reprezentuje Klientów w sporach przed sądami wszystkich instancji w szczególności w zakresie:

  • sporządzania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, w tym w szczególności klauzul i umów o zakazie konkurencji oraz klauzul i umów o zachowaniu poufności
  • spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy na każdym ich etapie, w tym w zakresie sporządzania wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzania pracownikowi innej pracy;
  • spraw o mobbing i molestowanie oraz molestowanie seksualne i dyskryminację;
  • spraw dotyczących wypadków przy pracy.